Mua bán nợ là gì?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 24, 2020

Mua, bán nợ là hoạt động kinh tế để trao đổi và chuyển giao phần tài sản, đặc biệt là các “khoản nợ phải thu” từ đối tượng này sang đối tượng khác.

Thực chất, đó là việc chuyển nhượng lại “quyền thu hồi nợ” từ một “khoản nợ phải thu” của bên bán nợ (chủ nợ) đối với khách nợ sang cho bên mua nợ để bên mua nợ trở thành chủ nợ mới của bên khách nợ.

Đơn giản và dễ hiểu hơn thì:

  • A nợ B 1 tỷ, B đã nhiều lần đòi nhưng A vẫn cố khất và giãn thời gian trả nợ. Sau khi suy xét tình hình, B tìm C để bán “số nợ” này. C tham khảo nhiều bên, phân tích số nợ, khả năng thu hồi … và thỏa thuận mua lại với giá 200 triệu.
  • Tất nhiên, sau khi chuyển nhượng “quyền đòi nợ”, C sẽ trở thành chủ nợ của A và việc của C là thu hồi lại số tiền càng nhiều thì “lãi” càng nhiều. Nếu không thu hồi được thì C sẽ mất trắng 200 triệu.

Để xử lý số nợ đã mua lại đó, C có thể dùng nhiều phương pháp như:

  • Định giá và bán đấu giá tài sản
  • Tiến hành đòi nợ bằng nhiều phương pháp (nếu A không có tài sản)
  • Giãn nợ hoặc cũng có thể chuyển nợ thành vốn góp
  • Đầu tư thêm vào công ty để tiến hành kinh doanh thu hồi nợ…

Mục đích hoạt động này:

  •  Đảm bảo lợi ích cho các bên
  •  Giải phóng nguồn “vốn chết” trở thành vốn hoạt động