Phá sản doanh nghiệp là gì?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 29, 2020

Phá sản luôn là một hiện tượng tất yếu trong nền kinh tế thị trường, nó hiện hữu như là một sản phẩm của quá trình cạnh tranh, chọn lọc và đào thải tự nhiên của nền kinh tế thị trường.

Căn cứ:
– Luật phá sản 2014
– Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung:
1. Phá sản doanh nghiệp là gì?
Theo quy định tại điều 3 Luật phá sản:
Doanh nghiệp mất khả năng thanh toán nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu thì coi là lâm vào tình trạng phá sản.
Từ đó, chúng ta có thể rút ra định nghĩa về phá sản doanh nghiệp cơ bản như sau:

Phá sản doanh nghiệp là tình trạng doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản bị tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản.
Để xem xét một doanh nghiệp có lâm vào tình trạng phá sản hay không phải căn cứ vào 2 điều kiện:

  • Mất khả năng thanh toán nợ đến hạn
  •  Hiện tượng mất khả năng thanh toán nợ đến hạn không còn là hiện tượng nhất thời mà rất trầm trọng thuộc về bản chất và vô phương cứu chữa.

2. Thủ tục phá sản doanh nghiệp
Luật Phá sản 2014 đã có nhiều điểm cải tiến trong thủ tục phá sản doanh nghiệp, cụ thể thủ tục phá sản được diễn ra theo trình tự sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Bước 2: Hòa giải và Thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản

Bước 3: Mở thủ tục phá sản

Bước 4: Hội nghị chủ nợ

Bước 5: Phục hồi doanh nghiệp

Bước 6: Ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

Bước 7: Thi hành Quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản

3. Hậu quả của quyết định tuyên bố phá sản doanh nghiệp

  • Mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã vẫn được tiến hành bình thường, tuy nhiên phải chịu sự giám sát, kiểm tra của thẩm phán và tổ quản lý, thanh lý tài sản
  • Với sự kiểm tra giám sát của tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ công quyền nhà nước muốn dự liệu khả năng tẩu tán tài sản của doanh nghiệp hợp tác xã khi có quyết định mở thủ tục phá sản. nói chung doanh nghiệp hợp tác xã khi bị tuyên bố mở thủ tục phá sản cơ hội duy trì sự ổn định và phát triển là rất khó và mong manh vì đối tác sẽ rất thận trọng hoặc không dại gì lại hợp tác với một doanh nghiệp săp bị tuyên bố phá sản.
  • Mọi giao dịch của doanh nghiệp, hợp tác xã này đều bị hạn chế tới mức tối thiểu và hầu hết đều phải có sự đồng ý bằng văn bản của thẩm phán phụ trách giám sát như cầm cố, thế chấp, vay tiền, chuyển đổi cổ phần hoặc quyền sở hữu…