So sánh giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 29, 2020

Giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền thường được sử dụng trong giao kết hợp đồng. Vậy giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền giống và khác nhau như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu qua bà viết sau.

Căn cứ:
– Bộ luật dân sự 2015

Nội dung:
1. Giống nhau:
Hình thức ủy quyền: Cả hai được lập bằng văn bản.
Nội dung ủy quyền: Bên được ủy quyền đại diện Bên ủy quyền để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự
Chấm dứt ủy quyền: Các bên có thể đơn phương chấm dứt ủy quyền hoặc theo quy định pháp luật.
2. Khác nhau:
Khái niệm:
Giấy ủy quyền là văn bản trong đó cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân uỷ quyền cho người khác đại diện mình để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.
Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.
Chủ thể ủy quyền:
Giấy ủy quyền được lập và ký bởi người ủy quyền (hay gọi là ủy quyền đơn phương)
Hợp đồng ủy quyền được lập và ký bởi người ủy quyền và người được ủy quyền
Công chứng, chứng thực ủy quyền (nếu có):
Giấy ủy quyền được chứng thực tại các Cơ quan thẩm quyền (UBND cấp xã, huyện, Cơ quan đại diện ngoại giao)
Hợp đồng ủy quyền được công chứng tại Cơ quan thẩm quyền (Phòng công chứng, Văn phòng Công chứng, Cơ quan đại diện ngoại giao)
Quyền và nghĩa vụ các bên ủy quyền:
Giấy ủy quyền không quy định quyền và nghĩa vụ các bên
Hợp đồng ủy quyền có quy định quyền và nghĩa vụ các bên
Thời hạn ủy quyền:
Giấy ủy quyền: Thời hạn ủy quyền do Người ủy quyền quy định hoặc do pháp luật quy định.
Hợp đồng ủy quyền: Thời hạn uỷ quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền.