Tìm hiểu về loại hình công ty đối nhân

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 29, 2020

Dưới góc độ pháp lý, có thể chia công ty thành 2 loại cơ bản là công ty đối nhân và công ty đối vốn. Qua bài viết sau chúng ta sẽ tìm hiểu về công ty đối nhân.

Căn cứ
– Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung

1. Công ty đối nhân là gì?
Định nghĩa về công ty đối nhân căn bản được hiểu như sau:
Công ty đối nhân là những công ty mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi chế độ tin cậy về nhân thân của các thành viên tham gia, sự hùn vốn là yếu tố thứ yếu.

Từ định nghĩa về công ty đối nhân chúng ta có hiểu về đặc điểm của công ty đối nhân:

 • Không có sự tách bạch về tài sản cá nhân các thành viên và tài sản của công ty;
 • Các thành viên liên đới chịu trách nhiệm vô hạn về tài sản và ít nhất phải có một thành viên chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty;
 • Các thành viên có tư cách thương gia độc lập và phải chịu thuế thu nhập cá nhân, bản thân công ty không bị đánh thuế;

Công ty đối nhân thường tồn tại dưới dạng là công ty hợp danh:

 • Trong công ty hợp danh không có sự phân biệt rõ ràng giữa tài sản công ty và tài sản cá nhân;
 • Sự chuyển dịch quyền sở hữu đối với khối tài sản chung sang tài sản riêng đơn giản và nói chung khó kiểm soát;
 • Khả năng rủi ro và nguy hiểm đối với mỗi thành viên là rất lớn vì theo nguyên tắc thì ngay cả khi thành viên chưa được hưởng chút lợi nhuận nào vẫn phải chịu trách nhiệm;
 • Công ty hợp danh có cơ cấu tổ chức rất đơn giản. Các thành viên có quyền thỏa thuận trong hợp đồng về việc tổ chức, điều hành, đại diện của công ty.

2. Ưu điểm và nhược điểm của loại hình công ty đối nhân

Vì công ty đối nhân thường tồn tại dưới dạng là công ty hợp danh nên cũng mang những ưu nhược điểm giống với công ty hợp danh.

Ưu điểm:

 • Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh
 • Việc điều hành quản lý công ty không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

Nhược điểm:

 • Chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên là rất cao;
 • Loại hình doanh nghiệp này chưa phổ biến.