Trách nhiệm hữu hạn là gì?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 29, 2020

Trách nhiệm hữu hạn là khái niệm phổ biến trong luật doanh nghiệp. Vậy Trách nhiệm hữu hạn là gì? Hãy cùng tìm hiểu ở bài viết sau đây.

Căn cứ
– Luật doanh nghiệp 2014
– Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung
1. Trách nhiệm hữu hạn là gì?
Trách nhiệm hữu hạn hay trách nhiệm vô hạn đều nhắc tới sự ràng buộc của pháp nhân với công việc mà pháp nhân phải chịu trách nhiệm và trong vòng kiểm soát của pháp nhân.
Trách nhiệm hữu hạn là căn cứ để xác định rằng tổ chức, công ty đó có tư cách pháp nhân hay không. Những đối tượng chịu trách nhiệm hữu hạn gồm:

  • Công ty cổ phần
  •  Công ty TNHH 1 TV
  •  Công ty TNHH 2 TV
  •  Thành viên góp vốn của công ty hợp danh

2. Ví dụ
Để hiểu rõ hơn về trách nhiệm hữu hạn của những đối tượng, ta có ví dụ sau:
Công ty cổ phần A có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp nợ và chịu nghĩa vụ tài chính lên đến 15 tỷ đồng. Công ty A tiến hành giải thể doanh nghiệp, buộc phải thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính, tuy nhiên trách nhiệm Công ty A phải thực hiện chỉ nằm trong số vốn điều lệ – 5 tỷ đồng.
Tóm gọn, thành viên phải chiụ trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp bao gồm phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp và tài sản riêng của mình – 5 tỷ

3. Ưu nhược điểm
Ưu điểm:

  • Hạn chế rủi ro khi đầu tư

Nhược điểm:

  • Do chế độ trách nhiệm hữu hạn nên uy tín của công ty trước đối tác, bạn hàng cũng phần nào bị ảnh hưởng.