Phân biệt: đấu giá và đấu thầu

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 29, 2020

Đấu giá và đấu thầu là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn tuy nhiên trong cuộc sống rất dễ gây nhầm lẫn kể cả đối với người học luật.
Hãy tham khảo bài viết để rõ hơn về vấn đề này.

CĂN CỨ
– Luật thương mại 2005
– Luật đấu thầu 2013
– Luật đấu giá 2016

NỘI DUNG

1. Khái niệm

Đấu giá:
Đấu giá hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá cao nhất.

Đấu thầu:
Đấu thầu hàng hoá, dịch vụ là hoạt động thương mại, theo đó một bên mua hàng hoá, dịch vụ thông qua mời thầu (gọi là bên mời thầu) nhằm lựa chọn trong số các thương nhân tham gia đấu thầu (gọi là bên dự thầu) thương nhân đáp ứng tốt nhất các yêu cầu do bên mời thầu đặt ra và được lựa chọn để ký kết và thực hiện hợp đồng (gọi là bên trúng thầu).

2. Bản chất

Đấu giá:
– Là phương thức bán hàng đặc biệt, để bên bán xác định người mua hàng.
– Quan hệ giữa 1 người bán và nhiều người mua.
– Người mua được chọn là người mua trả giá cao nhất.

Đấu thầu:
– Là phương thức mua hàng đặc biệt, để bên mua lựa chọn người cung cấp dịch vụ, hàng hóa phù hợp.
– Quan hệ giữa 1 người mua và nhiều người bán.
– Người bán được lựa chọn là người đáp ứng tốt nhất yêu cầu mà người mua đặt ra.

3. Đối tượng

Đấu giá:
Là hàng hóa

Đấu thầu:
Là hàng hóa và dịch vụ

4. Mục đích

Đấu giá:
– Tìm ra được người mua trả giá cao nhất.
– Mối quan tâm được những người tham gia hướng đến là giá cả. Giá càng cao thì càng có cơ hội được chọn.

Đấu thầu:
– Tìm ra được người bán đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người mua.
– Mối quan tâm mà những người tham gia hướng đến là giá cả, chất lượng, trình độ kỹ thuật, sáng tạo..
– Giá càng thấp và đáp ứng tốt nhất về chất lượng, trình độ kỹ thuật, sáng tạo thì được chọn.

5. Chủ thể

Đấu giá:
– Người tổ chức đấu giá: phải là thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá hay người bán hàng của mình tự tổ chức đấu giá.
– Người tham gia đấu giá: là tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia cuộc đấu giá.

Đấu thầu:
– Bên mời thầu (cò gọi là bên mua).
– Bên dự thầu (còn gọi là bên bán) phải là thương nhân.
Không có sự xuất hiện của tổ chức trung gian, chỉ có giữa bên mời thầu và bên dự thầu

6. Hồ sơ cần thiết

Đấu giá:
– Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá giữa người bán hàng với người tổ chức đấu giá.
– Văn bản bán đấu giá giữa người bán hàng, người mua hàng và người tổ chức đấu giá.

Đấu thầu:
– Hồ sơ dự thầu.
– Hồ sơ mời thầu.

7. Ý nghĩa

Đấu giá:
– Tạo ra sự bình đẳng và môi trường cạnh tranh công bằng khi tất cả người tham gia trả giá đều có cơ hội ngang nhau.
– Giúp hàng hóa được đưa đến người mua tiềm năng và hiểu đúng giá trị, mục đích sử dụng.
– Người bán thu được lợi ích nhất định, có khi còn lớn hơn nhiều so với giá trị thực của hàng hóa đó.
– Giúp quan hệ mua bán diển ra nhanh chóng, với thời gian và địa điểm xác định, thúc đẩy trao đổi thương mại phát triển.

Đấu thầu:
– Bên mua có thể lựa chọn được người cung ứng hàng hóa, dịch vụ thỏa mãn tốt nhất yêu cầu mình đặt ta.
– Giảm chi phí đầu tư và tăng lợi ích cho mua sắm hàng hóa, tìm kiếm người cung ứng dịch vụ.
– Tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh về giá cả, năng lực, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ đó.
– Tạo động lực cho các thương nhân không ngừng tìm tòi sáng tạo để cải tiến quy trình, công nghệ sản xuất, cắt giảm chi phí và tăng cường năng lực cạnh tranh trong đấu thầu.
– Các bên trong quan hệ đấu thầu nâng cao uy tín và mở rộng quan hệ của mình.