Phân biệt vụ và việc

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 24, 2020

Vụ và việc là hai khái niệm khác nhau theo quy định pháp luật. Tuy nhiên trong thực tiễn thì những người học luật rất hay nhầm lẫn và sử dụng không chính xác.

Vu Viec

Như ảnh đã đề cập phía trên, dấu hiệu pháp lý cơ bản nhất để phân biệt vụ án dân sự và việc dân sự là yếu tố có tranh chấp hay không.
1. Vụ án dân sự
Các tranh chấp xảy ra giữa các đương sự mà theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì cá nhân, cơ quan, tổ chức tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án tại tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.
Ví dụ: Đòi chia tài sản ly hôn, tranh chấp hợp đồng …

2. Việc dân sự
Là việc cá nhân, cơ quan tổ chức không có tranh chấp nhưng có yêu cầu tòa án công nhận hoặc không công nhận một sự kiện pháp lý nào đó
Ví dụ: yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, yêu cầu tuyên bố một người mất tích, yêu cầu công nhận ly hôn.