Quản tài viên là gì?

Cao Thị Thanh Tâm

Posted by Cao Thanh Tâm on Tháng Tư 21, 2020

Category: Khái niệm

Quản tài viên là một ngành nghề mới được “khai sinh” sau khi Luật phá sản 2014 có hiệu lực.
Quản tài viên là những cá nhân hành nghề quản lý, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán trong quá trình giải quyết phá sản.

Sơ bộ về quản tài viên

Trên thế giới, nghề quản tài viên đã hình thành và phát triển lâu đời nhưng ở Việt Nam thì đây là lần đầu tiên xuất hiện. Hiện nay, số lượng quản tài viên ở Việt Nam cũng ít ỏi và chưa đáp ứng được với nhu cầu của thị trường (~ 1000 cá nhân).

Điều kiện trở thành quản tài viên

Theo quy định tại Điều 12 Luật phá sản 2014 thì những người sau đây được cấp chứng chỉ hành nghề Quản tài viên:

  • Luật sư;
  • Kiểm toán viên;
  • Người có trình độ cử nhân luật, kinh tế, kế toán, tài chính, ngân hàng và có kinh nghiệm 05 năm trở lên về lĩnh vực được đào tạo.

Điều kiện được hành nghề Quản tài viên

  • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
  • Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;
  • Có chứng chỉ hành nghề Quản tài viên.

Chức năng – nhiệm vụ

Theo quy định tại Điều 16 Luật phá sản 2014, quản tài viên có chức năng đó là:

  • Quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán
  • Đại diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã không có người đại diện theo pháp luật.
  • Báo cáo về tình trạng tài sản, công nợ và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, tham gia xây dựng kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.
  • Đề nghị Thẩm phán tiến hành một số công việc