Thuế môn bài là gì?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 24, 2020

Thuế môn bài là vấn đề mà nhiều doanh nghiệp thắc mắc khi tiến hành thành lập và hoạt động. Hãy tham khảo bài viết này để có cái nhìn chính xác nhất về loại thuế đặc biệt này.

Căn cứ

– Luật doanh nghiệp 2014
– Thông tư 302/2016/TT-BTC

Nội dung

1. Thuế môn bài là gì?

 • Một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh;
 • Thuế môn bài được thu hàng năm;
 • Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương.

2. Cách tính thuế môn bài

Đối với doanh nghiệp – công ty:

Căn cứ tính thuế:

 • Mức vốn điều lệ
 • Hoặc vốn đầu tư của công ty/ doanh nghiệp đó đăng ký

Cách tính thuế:

 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: Mức thuế môn bài 3.000.000 đồng/năm;
 • Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: Mức thuế môn bài 2.000.000 đồng/năm;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: Mức thuế môn bài 1.000.000 đồng/năm.
Đối với cá nhân/ hộ gia đình
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: Mức thuế môn bài 1.000.000 đồng/năm;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: Mức thuế môn bài 500.000 đồng/năm;
 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: Mức thuế môn bài 300.000 đồng/năm.
Lưu ý về nộp thuế:
 • Nếu người nộp thuế thành lập trong 6 tháng đầu năm: Mức thuế môn bài phải nộp là cả năm.
 • Nếu người nộp thuế thành lập trong 6 tháng cuối năm ( thành lập từ 1/7 trở về cuối năm): Mức thuế môn bài phải nộp là: 50% mức cả năm.

3. Thời gian nộp thuế

 • Đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đang hoạt động: Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.
 • Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng nhận được giấy phép kinh doanh.

Chú ý: Nếu chậm nộp thuế môn bài theo quy định sẽ bị phạt như sau:
Mức nộp phạt = Lệ phí môn bài x 0.05% x Số ngày chậm nộp.