Thuế xuất nhập khẩu là gì?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 29, 2020

Thuế xuất, thuế nhập khẩu – nghe tên thôi đã hiểu rằng đây là loại thuế phát sinh trong quá trình xuất – nhập khẩu hàng hóa từ quốc gia – khu kinh tế … này đến nơi khác.

CĂN CỨ
– Luật thuế xuất nhập khẩu
– Luật doanh nghiệp 2014

NỘI DUNG

1. Thuế xuất nhập khẩu là gì?

 • Thuế xuất nhập khẩu (Import- export duty) là loại thuế gián thu.
 • Đánh vào các hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam.
 • Thuế xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong chính sách ngoại thương của mỗi quốc gia.
 • Đây là công cụ quan trọng trong việc kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và bảo hộ sản xuất trong nước.
 • Các quốc gia ngoài công cụ thuế quan, còn có thể sử dụng hàng rào phi thuế quan (như hạn ngạch nhập khẩu, tài trợ xuất khẩu, thu chênh lệch giá nhập khẩu, dùng bảng giá tối thiểu để áp dụng hàng nhập khẩu…) để bảo hộ nền sản xuất trong nước.

Xét trong quá trình vận động của hàng hóa qua cửa khẩu thì thuế quan có 2 loại:

 • Thuế xuất khẩu: thuế đánh trên hàng hóa xuất khẩu qua biên giới quốc gia.
 • Thuế nhập khẩu: thuế đánh trên hàng hóa nhập khẩu từ thị trường nước ngoài vào thị trường trong nước.

2. Mục đích đánh thuế

 • Huy động nguồn lực tài chính cho ngân sách nhà nước
 • Hạn chế xuất khẩu các mặt hàng cần thiết và những loại vật tư, nguyên liệu quý hiếm để phát triển nền kinh tế trong nước, thỏa mãn nhu cầu thị trường hoặc bảo vệ môi trường sinh thái.
 • Thúc đẩy sự phát triển của sản xuất nội địa.
 • Tăng cường hoặc hạn chế hàng hóa ra vào thị trường trong nước.
 • Thông qua công cụ thuế, Nhà nước khuyến khích và thu hút đầu tư nước ngoài. Nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu.
 • Góp phần hướng dẫn tiêu dùng trong nước
 • Góp phần mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế.

3. Tra cứu thuế
Tra cứu qua cổng thông tin điện tử: https://www.customs.gov.vn