Trách nhiệm vô hạn là gì?

Luật sư Nguyễn Thế Truyền

Posted by Nguyễn Thế Truyền on Tháng Tư 29, 2020

Cùng với trách nhiệm hữu hạn, trách nhiệm vô hạn là một khái niệm cơ bản trong pháp luật doanh nghiệp.
Vậy trách nhiệm vô hạn là gì? Hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây.

Căn cứ
– Luật doanh nghiệp 2014
– Nghị định 78/2015/NĐ-CP

Nội dung
1. Trách nhiệm hữu hạn là gì?
Trách nhiệm vô hạn là trách nhiệm tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp, theo đó chủ sở hữu doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ của doanh nghiệp bằng toàn bộ tài sản của mình, kể cả những tài sản không được huy động vào kinh doanh thông qua doanh nghiệp.

Trách nhiệm hữu hạn là căn cứ để xác định rằng tổ chức, công ty đó không có tư cách pháp nhân (vì không có tài sản độc lập).

Những đối tượng chịu trách nhiệm vô hạn gồm:

  • Doanh nghiệp tư nhân
  • Thành viên góp vốn của công ty hợp danh

2. Ví dụ
Để hiểu rõ hơn về trách nhiệm hữu hạn của những đối tượng, ta có ví dụ sau:
Công ty cổ phần A có vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Trong quá trình kinh doanh, doanh nghiệp nợ và chịu nghĩa vụ tài chính lên đến 15 tỷ đồng. Công ty A tiến hành giải thể doanh nghiệp, buộc phải thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính, tuy nhiên trách nhiệm Công ty A phải thực hiện không chỉ nằm trong số vốn điều lệ – 5 tỷ đồng mà phải sử dụng mọi loại tài sản (kể cả tài sản không tham gia kinh doanh) để thanh toán nghĩa vụ trả nợ.

3. Ưu nhược điểm
Ưu điểm:

  • Tạo uy tín và độ tịn cậy cao với khách hàng

Nhược điểm:

  • Rủi ro đầu tư kinh doanh vì chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản